Giải pháp dành cho các tổ chức truyền thông.

ClipHub.io là nền tảng giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Social Media (bao gồm báo chí, truyền hình và mạng xã hội) giải quyết vấn đề lưu trữ, truyền tải (streaming) và tối ưu hóa doanh thu dựa trên các công nghệ mới nhất streaming trên các thiết bị khác nhau và phân tích hoạt động người dùng sử dụng dữ liệu lớn (big data).

 
Giải pháp dành cho các công ty nội dung số (Content Provider)

Các nhà mạng ở Việt Nam đang dần dịch chuyển sang mô hình 'data-centric', mô hình tập trung hoàn toàn vào kinh doanh dữ liệu với việc hoàn thành việc phát triển hạ tầng cho mạng 3G, thử nghiệm dịch vụ 4G với tốc độ cao tại nhiều khu vực. Nhu cầu về các dịch vụ liên quan tới video như VOD (Video-on-demand) và Live Streaming đang là một trong những nhu cầu bức thiết đối với các công ty cung cấp nội dung số.

 
Giải pháp dành cho các cửa hàng trực tuyến

Theo các thống kê uy tín người mua hàng sẽ có khả năng mua hàng cao hơn 77% sau khi xem video về sản phẩm, vì vậy việc sử dụng video trong thương mại điện tử là một xu hướng tất yếu trong tương lai gần, nhưng các shop online tại Việt Nam lại chưa sẵn sàng cho việc này. ClipHub.io cung cấp giải pháp giúp các shop không chỉ cung cấp video mà còn theo dõi tương tác người dùng nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi (conversion).

 
ClipHub.io - Online Video Platform